دکتر علیرضا ریاضی

متخصص قلب و عروق محقق ، پژوهشگر و مخترع در زمینه طراحی و ساخت انواع پانسمان های نوین با گواهی ثبت اختراع  WIPO. دانش آموخته ی رشته مامایی – MBA & DBA – پودیاتریست (Podiatrist) و درمانگر تخصصی زخم از دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای مدرک تخصصی درمان زخم EWMA  و ICW  ، عضو پارک علم و فناوری […]

کیمیا ساری

کیمیا ساری محقق ، پژوهشگر و مخترع در زمینه طراحی و ساخت انواع پانسمان های نوین با گواهی ثبت اختراع  WIPO. دانش آموخته ی رشته مامایی – MBA & DBA – پودیاتریست (Podiatrist) و درمانگر تخصصی زخم از دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای مدرک تخصصی درمان زخم EWMA  و ICW  ، عضو پارک علم و […]