کلینیک درمان زخم نیلسار

درمان انواعِ زخم بستر، سوختگی، عروقی، پای دیابتی و تصادفی
دارای گواهینامه EWMA و ICW

خانم کیمیا ساری زخم درمانگر

 • دارنده مدرک کارشناسی مامایی، از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واحد ارسنجان ۲
 • دارنده گواهی تخصصی دوره ET NURSING از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دارنده گواهی تخصصی فروش و مارکتینگ (MBA)
 • دارنده گواهی WOUND EXPERT ICW (دوره بین المللی مدیریت زخم)
 • دارنده گواهی EWMA (دوره بین المللی انجمن زخم اروپا)
 • دارنده گواهی تخصصی دوره کارگاهی آموزش پیشگیری و روشهای درمانی نوین زخم بستر در افراد نخاعی ( تحت نظر مرکز ضایعات نخاعی)
 • دارنده گواهی تخصصی درمان زخم از کمپانی هارتمن و مدی هانی آلمان
 • دارنده گواهی مهارت حرفه ای دوره پیشرفته مراقبت از پای دیابتی پژوهشگاه علوم و غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران زیر نظر انجمن EWMA
 • دارانده گواهی بهینه سازی مدیریت مراقبت زخم پای دیابتی از EVC
 • optimising caremanagment of diabetic foot ulcer
 • دارنده گواهی Modern wound care پل هارتمن
کادر تخصصی کلینیک نیلسار
photo_2024-01-20_23-36-09

کیمیا ساری

زخم درمانگر

مدیریت مجموعه

photo_2024-01-20_23-41-53

علیرضا ریاضی

تصلب شرایین

پزشک مجموعه