لیست مراکز درمان دیابت در شیراز

شماره تماس آدرس نام مرکز
۰۷۱۳۶۱۴۶۲۷۳ شیراز، کیلومتر ۲ جاده صدرا، بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین(ع) کلینیک درمان زخم بیمارستان امیرالمومنین (ع)
۰۷۱۳۶۴۸۷۵۳۵ شیراز ، قدوسی شرقی، نبش کوچه ۶ کلینیک دیابت – درمانگاه شهر راز
۰۷۱۳۶۳۰۲۰۶۵ شیراز ، قدوسی غربی، روبروی کوچه ۱۴ کلینیک دیابت – درمانگاه شبانه روزی میلاد
۰۷۱۳۸۲۶۴۴۰۱ شیراز ، چهارراه باهنر جنوبی، ابتدای بلوار رحمت کلینیک دیابت درمانگاه پردیس
۰۷۱۳۶۱۲۱۰۰۰ شیراز ، میدان نمازی کلینیک سلامت پای دیابت در درمانگاه شهید مطهری
۰۹۳۷۲۴۲۹۷۸۴ 

۰۹۰۳۵۰۵۹۱۲۶

صدرا، بلوار امام، نبش خیابان مهرزاد، ساختمان بنیامین، طبقه ۳، واحد ۹ کلینیک زخم نیک 

درمان و ترمیم تخصصی

۰۷۱۳۶۳۲۸۴۲۲ 

۰۹۳۵۵۳۲۳۳۰۱

شیراز، بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر)، بسمت میدان احسان، بعد از کوچه ۴۲، درمانگاه تخصصی دیابت و کلینیک زخم مهرگان کلینیک تخصصی دیابت و ترمیم زخم مهرگان