جایگزین مناسب برای پماد الیز در درمان زخم

 پماد الیز یک دارو با اثر پرتئولیتیک می باشد که باعث از بین رفتن بافت های نکروز و مرده در زخم می شود.
همچنین اثر فیبرنیولیتیک بر علیه پروتوئین های موجود در بافت مرده اعمال می شودو باعث ایجاد بافت تمیز یا گرانومه می شود. اما از آنجائیکه این آنزیم های این پماد باید در تماس دائم با محل مورد نظر باشد بنابراین هر روز سه بار نیاز به تعویض دارد و این یکی از مهمترین اشکالات ت این پماد در زمینه درمان زخم است چرا که ما در درمان زخم بخصوص زخم های دارای بافت مرده نیاز به پانسمان های ماندگارتر و قوی تر داریم تا بتواند بدون نیاز به تعویض های مکرر درطول روز زخم را از بافت های نکروز و اضافه پاک کند.
جایگزین های زیادی جهت دیریدمان زخم های نکروز وجود دارند اما موثرترین و ماندگارترین یکی از این پانسمان ها – تندروت پلاس می باشد که با قدرت دیریدمان  32/1 در هفته می تواند به روش دیریدمان اتولیتیک زخم را تمیز نماید.