کیمیا ساری

زخم درمانگر

محقق ، پژوهشگر و مخترع در زمینه طراحی و ساخت انواع پانسمان های نوین با گواهی ثبت اختراع  WIPO.

دانش آموخته ی رشته مامایی – MBA & DBA –

پودیاتریست (Podiatrist) و درمانگر تخصصی زخم از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای مدرک تخصصی درمان زخم EWMA  و ICW  ، عضو پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .

موسس و مدیر عامل شرکت دانش بنیان نوین پوشش نیل سام