درمان زخم ها به وسیله پانسمان های سنتی

 پانسمان با گاز wet dry
با استفاده از گاز آغشته به نرمال سالین انجام می شود. در صورت نیاز از اسپری های ضدعفونی کننده زخم بعد از شستشو با نرمال سایلین استفاده می شود. 
اطراف زخم را خشک کنید. 
گاز آغشته به سرم نرمال سایلین 9% را روی زخم قرار دهید و روی آن را با گاز خشک پانسمان کنید.
پانسمان باید روزانه و یا حتی در صورت زیاد بودن ترشحات زخم 2 بار در روز تعویض شود.
این روش بسیار ارزان است اما معایبی دارد.گاز آغشته به نرمال سایلین به علت هوشمند نبودن سیستم پانسمان به عنوان یک پانسمان اسموتیک عمل کرده و با ایجاد یک لایه غیرقابل نفوذ از ترشحات زخم از خیس شدن پانسمان توسط مایع زخم جلوگیری می کند، در نتیجه در هنگام تعویض پانسمان گاز خیس که اکنون به این شکل خشک شده باعث آسیب به بافت های سالم و در نتیجه احساس درد و همچنین به تأخیر انداختن روند بهبود زخم می شود.
پانسمان به روش سنتی (باگاز) هیچگونه محافظتی در برابر باکتری ها ایجاد نمی کند. تحقیقات نشان داده باکتری ها می توانند از 64 لایه به گاز خشک عبور کنند در نتیجه درصد عفونت در زخم هایی که با گاز پانسمان می شوند بیشتر است.
پانسمان با گاز نیاز به تعویض مکرر دارد. در هر بار تعویض پانسمان، زخم 3 درجه سرد می شودو مجدد برای شروع فعالیت های میتوزی جهت ترمیم زخم 3 ساعت زمان نیاز است که زخم به دمای بدن برسد و با این روش در واقع روند ترمیم زخم به تعویق می افتد و در کل پانسمان سنتی به وسیله گاز خصوصیات یک پانسمان مناسب و ایده آل را ندارد.