پیشگیری و درمان زخم های پا در بیماران مبتلا به دیابت بر اساس راهنمای IWGDF

  • خانه
  • مقالات
  • پیشگیری و درمان زخم های پا در بیماران مبتلا به دیابت بر اساس راهنمای IWGDF

پیشگیری و درمان زخم های پا در بیماران مبتلا به دیابت بر اساس راهنمای IWGDF
توسط گروه کاری WGDF در زمینه پیشگیری از زخم های پا بررسی شده است.
توصیه ها
1. برای شناسایی فرد مبتلا به دیابت که در معرض خطر زخم پا قرار دارد، سالانه پاها را بررسی کنید تا شواهدی برای علائم یا نشانه های نوروپاتی پیرامونی و بیماری عروق پیرامونی پیدا کنید. (توصیه GRADE: کیفیت قوی شواهد: کم)
2. در فرد مبتلا به دیابت که دارای نوروپاتی پیرامونی است. غربال کردن برای: سابقه زخم پا یا قطع عضو خفیف؛ بیماری شریانی پیرامونی؛ ضعف پا در علائم پیش زخم بر روی پای: بهداشت کم پا: و کفش های نامناسب . (قوی، کم)
3. هر علامت اختصاصی در پای بیمار مبتلا به دیابت را درمان کنید. این شامل موارد زیر است: از بین بردن پینه و‌ میخچه؛ محافظت از پلک ها و تخلیه آن در صورت لزوم؛ درمان ناخن های در حال رشد یا ضخیم ؛ درمان خونریزی در صورت لزوم؛ و تجویز درمان ضد قارچی عفونت های قارچی. (قوی، کم)
4. برای محافظت از پاهایشان، به بیمار در معرض خطر ابتلا به دیابت بیاموزید که پابرهنه راه نرود، جوراب و یا دمپایی استاندارد نازک بپوشد، چه در خانه و چه در بیرون. (قوی: کم)
5. به بیمار در معرض خطر ابتلا به دیابت بیاموزید: روزانه پاها و داخل کفش های خود را بررسی کنند؛ روزانه پای خود را بشویند (با خشک شدن دقیق بین انگشتان پا )؛ از استفاده از مواد شیمیایی و یا پلاستر برای از بین بردن پینه ها و میخچه ها اجتناب کنند؛ از نرم کننده برای چرب کردن پوست خشک استفاده کنند؛ و ناخن ها را به طور مستقیم برش دهند. (ضعیف: کم)
6.به بیمار در معرض خطر ابتلا به دیابت بیاموزید که از کفشهای مناسب را برای جلوگیری از اولین زخم پا , یا مربوط کف پا و یا غیر کف پا، یا یک زخم پایدار غیر کف پایی استفاده کنند. در صورت بروز ضایعات پا و یا علائم پیش زخم، توصیه می شود که از کفش های درمانی، کفی های سفارشی یا ارتز پا استفاده کنید. (قوی، کم)
7. برای جلوگیری از زخم های مجدد کف پایی در بیمار در معرض خطر ابتلا به دیابت، کفش های درمانی را تجویز کنید که در طول پیاده روی باعث کاهش فشار روی کف پا می شود (یعنی 30٪ کاهش نسبت به فشار کف پایی در استاندارد مراقبت های درمانی). و بیمار را به پوشیدن این کفش تشویق کنید (قوی: متوسط)
8.برای جلوگیری از زخم اولی پا در بیمار در معرض خطر ابتلا به دیابت. ارائه آموزش با هدف ارتقاء دانش و رفتار مراقبت از پا و همچنین تشویق بیمار به پیروی از این توصیه مراقبت از پا است. (ضعیف، کم)
9. برای جلوگیری از زخم پائی مجدد در بیمار در معرض خطر ابتلا به دیابت، مراقبت از پا را به صورت یکپارچه انجام دهید که شامل درمان حرفه ای پا، کفش مناسب و آموزش می شود. این کار باید هر یک تا سه ماه یکبار در صورت لزوم تکرار شود یا مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد.(قوی، کم)
10. به یک بیمار مبتلا به دیابت بیاموزید که بر درجه حرارت پوست پا در خانه نظارت کند برای جلوگیری از زخم اول یا مجدد کف پایی. این اهداف در شناسایی علائم اولیه التهاب است، به دنبال آن اقدامات انجام شده توسط بیمار و ارائه دهنده خدمات برای حل التهاب می باشد. (ضعیف، متوسط)
11. تنوتومی عضلانی دیجیتال را برای پیشگیری از زخم پا در نظر بگیرید زمانی که درمان محافظه کارانه در بیمار مبتلا به دیابت، هامورتوئه و یا علائم پیش زخمی یا زخم بر روی پا رخ ندهد. (ضعیف، کم)
12. در صورت تداوم محافظه کاری در بیمار مبتلا به دیابت و زخم پا استراحت، طول تاندون آهیل، آرتروپلاستی مفصلی، رز اکسیژن سر و یا مفاصل متاتارسال یا استئوتومی را برای پیشگیری از زخم پا مجددا در نظر بگیرید. (ضعیف، کم)
13. از  روش فشردن عصب استفاده نکنید برای جلوگیری از زخم پا در بیمار مبتلا به دیابت، به جای استانداردهای پذیرفته شده با مراقبت با کیفیت خوب تلاش کنید. (ضعیف، کم)
مداخلات
در اکثر کشورهای دارای سیستم های مراقبت بهداشتی پیشرفته، تنها بیماران مبتلا به زخم، حق بازگشت به مراقبت پیشگیری از پا را دارند. بنابراین، تنها مداخلات به طور خاص در پیشگیری از زخم ها در بیماران در معرض خطر به طور مستقیم در این راهنمایی گنجانده شده است. در این گروه، بیماران با زخم پا قبلی و / یا قطع عضو در معرض خطر بالایی در تشخیص زخم در مقایسه با کسانی که بدون زخم هستند (1،6) در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال اولین زخم پا و زخم پا مجدد به عنوان نتایج جداگانه مورد توجه قرار می گیرند.
مداخلات مختلف برای جلوگیری از زخم ها در عمل بستری یا در تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرند. این شامل مداخلات مانند خود مدیریت، آموزش بیمار، کفش درمانی، یا عمل جراحی پا، و یا ترکیب دو یا چند این مداخلات در مراقبت از یک پا است.
در این سند هدایت، توصیه هایی برای هر مداخله به صورت جداگانه داده می شود و شامل یک دلیل برای اینکه ما چگونه به هر یک از توصیه ها رسیدگی می کنیم. این منطق مبتنی بر بررسی سیستماتیک مطبوعات است که بر اساس این راهنما (8)، همراه با در نظر گرفتن مزایا و آسیب، ارزش های بیمار و ترجیحات و هزینه های مربوط به مداخله است.
توصیه های این راهنمایی بر اساس درجه بندی ارزیابی توصیه ها صورت گرفت. سیستم توسعه و ارزیابی (GRADE) برای طبقه بندی شواهد در هنگام نوشتن یک دستورالعمل بستری (68). برای بسیاری از داده های قدیمی که در بررسی سیستماتیک زیر این راهنمایی یافت شد، ما نمیتوانیم محاسبه یا ارزیابی ناسازگاری، غیرمستقیم یا نامتقارن داشته باشیم که برای ارزیابی کیفی مدارک لازم است. از این رو. ما تصمیم به ارزیابی کیفیت شواهد در مورد: خطر طرفداری از شامل مطالعات ، اندازه اثر، و نظر متخصص، و کیفیت شواهد به عنوان "بالا". "متوسط" یا "کم". ما بر اساس کیفیت شواهد، تعادل بین مزایا و آسیب، ارزش های بیمار و ترجیحات و هزینه ها (استفاده از منابع)، هر توصیه را به عنوان قوی یا ضعیف ارزیابی کردیم. منطق پشت هر توصیه در این راهنما توضیح داده شده است.
معرفی
زخم های پا یکی از عوارض مهم دیابت می باشد که با حالت مرض های شدید مواجه است. مرگ و میر و هزینه ها (1-3). برآورد سالانه حدود 2٪ تخمین زده می شود، اما این افزایش می یابد، زمانی که بیماران از یک زخم پا بهبود می یابند، در سال اول گزارش میزان عود 30 تا 40٪ (4،5) است. پیشگیری از این زخم ها برای کاهش بیمار و بار اقتصادی اهمیت حیاتی دارد.
عوامل Frisk و تعاریف WGDF
همه بیماران مبتلا به دیابت در معرض خطر زخم معده نیستند. عوامل خطر اصلی عبارتند از: وجود نوروپاتی پیرامونی، ناهنجاری پا، بیماری عروق پیرامونی، یا سابقه زخم پا و یا قطع عضو (بخشی از) پا (1،6،7). به طور کلی، بیماران بدون هیچ یک از این عوامل خطر به نظر می رسد در معرض خطر زخم هستند. برای راهنمایی فعلی، بیمار در معرض خطر را با تعریف گروه بین المللی کار با پای دیابتی (IWGDF) به عنوان «بیمار مبتلا به دیابت که زخم پا فعال دارد اما دارای نوروپاتی پیرامونی است، تعریف می کنیم، با یا بدون وجود پوسیدگی پا یا بیماری عروق پیرامونی، یا سابقه زخم پا یا قطع عضو (بخشی از) پا (Box 1)
نوروپاتی پیرامونی: وجود علائم یا علائم اختلال عصبی پیرامونی در افراد مبتلا به دیابت پس از حذف سایر علل
از دست دادن حساسیت محافظتی: عدم توانایی حس فشار نور، به عنوان مثال همانطور که با تکیه گاه 10 گرم    Semmes-Weinstein اعمال می شود
ناهنجاری های پا: اختلالات ساختاری پا مانند شست کژی (خمیدگی قلاب مانند شست پا به طرف پایین)، انگشتان پا، پنجه پا، هالوکس والگوس، سرهای متاتارس برجسته، باقی مانده از عصبی استئوآرتروپاتی، قطع یا دیگر عمل جراحی پا
بیماری عروق پیرامونی: بیماری عروقی آترواسکلروز انسدادی با علائم بستری، علائم یا نارسایی های مربوط به ارزیابی عروقی غیر تهاجمی، منجر به نقص در گردش خون در یک یا چند اندام می شود
کفش درمانی: برخی از فرم های سفارشی کردن به بیماران بیمار کف پا، کفش و / یا ارتز
اختلافات کلیدی
1.نوروپاتی پیرامونی مهمترین عامل خطر برای ایجاد زخم های پا در مبتلایان به دیابت است، اما تحقیق در مورد پیشگیری یا درمان نوروپاتی نسبتا کم است. تمرکز پژوهشی قوی در این زمینه مورد نیاز است.
2. اطلاعات دقيق درباره چگونگي ريسك زخم پا وجود ندارد. داده های با کیفیت بالا در مورد منافع مداخلات برای جلوگیری از زخم اول پا کم است. به عنوان نرخ رویداد (زخم پا) نسبتا کم در جمعیت بدون زخم قبلی است، گروه های زیادی از بیماران باید هدف قرار گیرند و مشخص نیست که آیا مزایا بیش از حد آسیب و هزینه است. مطالعات ضروری به منظور تعریف بهتر دسته های بیمارانی که از مداخلات پیشگیرانه سود می برند و انواع مختلف مداخلات باید شامل شوند ضروری است.
3. هزینه ها و هزینه ی اثربخشی برای هر یک از مداخلات شرح داده شده در این راهنمایی مورد بررسی قرار نگرفته است و توجه بیشتری به جنبه های هزینه ضروری است.
4. اکثریت قریب به اتفاق مطالعاتی که این راهنمایی را در بر میگیرد، مطالعات مداخلات تک مرحله ای است، اما پیشگیری از مراقبت از پا برای بیماران مبتلا به دیابت تقریبا همیشه شامل رویکرد مراقبت یکپارچه است. در حالی که مطالعات انجام شده در مورد مراقبت یکپارچه نشان دهنده شواهدی از اثربخشی در پیشگیری از زخم مجدد است، متاسفانه محتوای دقیق این استراتژی یکپارچه غالبا نامناسب توصیف شده است، و مانع تعمیم پذیری به سایر محیط ها می شود.
5. پیروی از مداخله در پیشگیری از زخم های پا قابل توجه است (22،22،25،26،33). به طور مداوم گزارش شده است که بیمارانی که در معرض ابتلا به زخم بیشتر قرار ندارند. تمرکز قوی تر در توسعه، ارزیابی و پیاده سازی روش هایی که باعث بهبود پایبندی به درمان پیشگیری می شود و از دیابت پیشگیری می کند، ضروری است.
6. در حالیکه شواهدی وجود دارد که از مداخلات جراحی برای پیشگیری از زخم مجدد در بیماران انتخاب شده پشتیبانی می کند، این مداخلات بدون خطر نیستند. نقش دقیق این روش های جراحی نسبت به روش های محافظه کارانه در جلوگیری از زخم هنوز مشخص نیست و نیازمند مطالعات کنترل شده طراحی شده است.