بیماران دیابتی در ماه رمضان(روزه داری در بیماران دیابتی)

بیماران دیابتی در ماه رمضان (روزه داری در بیماران دیابتی)

(Diabetic patients during Ramadan)


روزه داری در ماه رمضان برخی اثرات فیزیولوژیک بر هموستاز و فرایندهای غدد درونریز بدن دارد. در بیماران مبتلا به دیابت، این تغییرات و نوع داروهای مصرفی برای درمان دیابت می تواند با بروز عوارضی مانند افت یا افزایش قند خون در ارتباط باشد .

روزه داری ماه رمضان نه تنها زمان وعد ه های غذایی را تغییر می دهد بلکه ممکن است الگوی خواب و ریتمهای شبانه روزی را نیز مختل کند که تمام این موارد میتواند وضعیت متابولیک فرد را تحت تأثیر قرار دهد. آگاهی از این تغییرات می تواند به مدیریت دیابت در ماه رمضان کمک کند. اساس مدیریت دیابت در ماه رمضان آموزش بیمار است که باید شامل اطلاعاتی در مورد خطرات، پایش قند خون، تغذیه، ورزش و داروهای مصرفی باشد.

مطالعات نشان داده است که مشاوره قبل از ماه رمضان بروز هیپوگلیسمی را کاهش میدهد. آموزش قبل از رمضان بستری را برای بیماران فراهم میسازد که اهمیت رژیم غذایی، ورزش، تنظیم داروها در روز ه داری و لزوم مانیتورینگ منظم گلوکز را به منظور اجتناب از بروز عوارض خاطرنشان می سازد. آموزش پزشکان در مورد نحوه مدیریت روزه داری در بیماران دیابتی نیز مورد نیاز است.

بیماران دیابتی از 3- 2 ماه قبل از ماه رمضان باید با پزشک خود در مورد روزه داری مشاوره کنند. این کار پزشک را قادر به ارزیابی خطر، ارائه مشاوره و ایجاد یک برنامه درمانی مختص فرد با کمک خود فرد میسازد. بیماران مبتا به دیابت ممکن است تحت درمان با دسته های دارویی مختلف و با عوارض جانبی و خطرات گوناگون باشند. برخی از این داروها به منظور به حداقل رساندن بروز عوارض در ماه رمضان نیاز به تعدیل دوز و زمان مصرف دارند. ایجاد برنامه درمانی بهینه سازی شده مخصوص ماه رمضان برای هر بیمار ضروری است. برخی از این داروها نیاز به تعدیل دوز ندارند. در مورد داروهایی که نیاز به تعدیل دوز وجود دارد، برنامه درمانی خاص ماه رمضان پیشنهاد میشود.

بیشتر بخوانید: زخم پای دیابتی

 
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :