مقایسه وکیوم تراپی با روش های نوین در درمان زخم پای دیابتی