مقالات

مراقبت از زخم های مزمن

چهارشنبه، 26 خرداد 1400 11:46

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 2

مراقبت از زخم های مزمن

...

مطالعه بیشتر
مکانیسم کربوکسی تراپی در زیبایی و درمان زخم های مزمن

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:25

درمان زخم ها به وسیله پانسمان های سنتی

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:26

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 51

درمان زخم ها به وسیله پانسمان های سنتی

...

مطالعه بیشتر
عملکردهای مهم عسل مدی هانی در درمان انواع زخم ها

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:27

اثرات آنتی میکروبیال عسل

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 12:39

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 41

اثرات آنتی میکروبیال عسل

...

مطالعه بیشتر
درمان با ازن برای درمان زخم های مزمن

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 12:35

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 48

درمان با ازن برای درمان زخم های مزمن

...

مطالعه بیشتر
عفونت زخم جراحی

چهارشنبه، 1 ارديبهشت 1400 12:1

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 189

عفونت زخم جراحی

...

مطالعه بیشتر
روش های درمان زخم عفونی با طب سنتی

چهارشنبه، 1 ارديبهشت 1400 11:59

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 232

روش های درمان زخم عفونی با طب سنتی

...

مطالعه بیشتر
زخم ها و عفونت هایی که منجر به قطع پا می شوند

يکشنبه، 16 آذر 1399 10:58

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 348

زخم ها و عفونت هایی که منجر به قطع پا می شوند

...

مطالعه بیشتر
برای درمان زخم به چه کلینیکی مراجعه کنیم ؟

چهارشنبه، 25 فروردين 1400 11:41

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 240

برای درمان زخم به چه کلینیکی مراجعه کنیم ؟

...

مطالعه بیشتر
بانداژ نوین برای پانسمان زخم ها

يکشنبه، 12 مرداد 1399 11:27

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 401

بانداژ نوین برای پانسمان زخم ها

...

مطالعه بیشتر
پیشگری و مراقبت از قطع عضو در شرایط کرونا

يکشنبه، 16 آذر 1399 10:12

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 359

پیشگری و مراقبت از قطع عضو در شرایط کرونا

...

مطالعه بیشتر
پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کرونا

يکشنبه، 16 آذر 1399 10:7

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 1214

پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کرونا

...

مطالعه بیشتر
درمان سالک لشمانیوز

چهارشنبه، 25 فروردين 1400 12:40

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 1132

درمان سالک لشمانیوز

...

مطالعه بیشتر