مقالات

 زخم تروما چیست ؟

جمعه، 25 تير 1400 17:36

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 22

زخم تروما چیست ؟

...

مطالعه بیشتر
 زخم برگر چیست؟

جمعه، 25 تير 1400 17:55

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 24

زخم برگر چیست؟

...

مطالعه بیشتر
مراقبت از زخم های مزمن

شنبه، 5 تير 1400 10:44

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 51

مراقبت از زخم های مزمن

...

مطالعه بیشتر
مکانیسم کربوکسی تراپی در زیبایی و درمان زخم های مزمن

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:25

درمان زخم ها به وسیله پانسمان های سنتی

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:26

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 93

درمان زخم ها به وسیله پانسمان های سنتی

...

مطالعه بیشتر
عملکردهای مهم عسل مدی هانی در درمان انواع زخم ها

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:27

اثرات آنتی میکروبیال عسل

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 12:39

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 85

اثرات آنتی میکروبیال عسل

...

مطالعه بیشتر
درمان با ازن برای درمان زخم های مزمن

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 12:35

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 87

درمان با ازن برای درمان زخم های مزمن

...

مطالعه بیشتر
عفونت زخم جراحی

چهارشنبه، 1 ارديبهشت 1400 12:1

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 398

عفونت زخم جراحی

...

مطالعه بیشتر
روش های درمان زخم عفونی با طب سنتی

چهارشنبه، 1 ارديبهشت 1400 11:59

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 1685

روش های درمان زخم عفونی با طب سنتی

...

مطالعه بیشتر
زخم ها و عفونت هایی که منجر به قطع پا می شوند

يکشنبه، 16 آذر 1399 10:58

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 492

زخم ها و عفونت هایی که منجر به قطع پا می شوند

...

مطالعه بیشتر
برای درمان زخم به چه کلینیکی مراجعه کنیم ؟

چهارشنبه، 25 فروردين 1400 11:41

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 308

برای درمان زخم به چه کلینیکی مراجعه کنیم ؟

...

مطالعه بیشتر
بانداژ نوین برای پانسمان زخم ها

يکشنبه، 12 مرداد 1399 11:27

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 467

بانداژ نوین برای پانسمان زخم ها

...

مطالعه بیشتر
پیشگری و مراقبت از قطع عضو در شرایط کرونا

يکشنبه، 16 آذر 1399 10:12

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 409

پیشگری و مراقبت از قطع عضو در شرایط کرونا

...

مطالعه بیشتر
پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کرونا

يکشنبه، 16 آذر 1399 10:7

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 1356

پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کرونا

...

مطالعه بیشتر
درمان سالک لشمانیوز

چهارشنبه، 25 فروردين 1400 12:40

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 1206

درمان سالک لشمانیوز

...

مطالعه بیشتر