مقالات

خدمات کلینیک درمان زخم نیلسار

دوشنبه، 29 شهريور 1400 9:37

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 29

خدمات کلینیک درمان زخم نیلسار

...

مطالعه بیشتر
پانسمان زخم بستر

دوشنبه، 29 شهريور 1400 9:32

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 34

پانسمان زخم بستر

...

مطالعه بیشتر
انواع و درمان سوختگی های شایع  (اگزوز اتو مواد شیمیایی آبجوش)

شنبه، 20 شهريور 1400 12:23

انواع و درمان سوختگی های شایع  (اگزوز اتو مواد شیمیایی آبجوش)

شنبه، 20 شهريور 1400 12:23

مشاوره رایگان درمان زخم کلینیک نیلسار

دوشنبه، 22 شهريور 1400 11:39

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 187

مشاوره رایگان درمان زخم کلینیک نیلسار

...

مطالعه بیشتر
پماد آلفا چیست ؟

چهارشنبه، 17 شهريور 1400 14:19

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 274

پماد آلفا چیست ؟

...

مطالعه بیشتر
سوختگی درجه چهار

چهارشنبه، 17 شهريور 1400 14:14

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 162

سوختگی درجه چهار

...

مطالعه بیشتر
 زخم تروما چیست ؟

جمعه، 25 تير 1400 17:36

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 157

زخم تروما چیست ؟

...

مطالعه بیشتر
 زخم برگر چیست؟

چهارشنبه، 17 شهريور 1400 13:32

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 167

زخم برگر چیست؟

...

مطالعه بیشتر
مراقبت از زخم های مزمن

شنبه، 5 تير 1400 10:44

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 164

مراقبت از زخم های مزمن

...

مطالعه بیشتر
مکانیسم کربوکسی تراپی در زیبایی و درمان زخم های مزمن

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:25

درمان زخم ها به وسیله پانسمان های سنتی

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:26

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 209

درمان زخم ها به وسیله پانسمان های سنتی

...

مطالعه بیشتر
عملکردهای مهم عسل مدی هانی در درمان انواع زخم ها

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:27

اثرات آنتی میکروبیال عسل

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 12:39

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 203

اثرات آنتی میکروبیال عسل

...

مطالعه بیشتر
درمان با ازن برای درمان زخم های مزمن

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 12:35

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 175

درمان با ازن برای درمان زخم های مزمن

...

مطالعه بیشتر
عفونت زخم جراحی

چهارشنبه، 1 ارديبهشت 1400 12:1

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 817

عفونت زخم جراحی

...

مطالعه بیشتر
روش های درمان زخم عفونی با طب سنتی

يکشنبه، 18 مهر 1400 11:11

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 6678

روش های درمان زخم عفونی با طب سنتی

...

مطالعه بیشتر
زخم ها و عفونت هایی که منجر به قطع پا می شوند

يکشنبه، 16 آذر 1399 10:58

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 804

زخم ها و عفونت هایی که منجر به قطع پا می شوند

...

مطالعه بیشتر
برای درمان زخم به چه کلینیکی مراجعه کنیم ؟

چهارشنبه، 25 فروردين 1400 11:41

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 490

برای درمان زخم به چه کلینیکی مراجعه کنیم ؟

...

مطالعه بیشتر
بانداژ نوین برای پانسمان زخم ها

يکشنبه، 12 مرداد 1399 11:27

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 667

بانداژ نوین برای پانسمان زخم ها

...

مطالعه بیشتر
پیشگری و مراقبت از قطع عضو در شرایط کرونا

يکشنبه، 16 آذر 1399 10:12

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 524

پیشگری و مراقبت از قطع عضو در شرایط کرونا

...

مطالعه بیشتر
پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کرونا

يکشنبه، 16 آذر 1399 10:7

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 1554

پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کرونا

...

مطالعه بیشتر
درمان سالک لشمانیوز

چهارشنبه، 25 فروردين 1400 12:40

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 1411

درمان سالک لشمانیوز

...

مطالعه بیشتر