پلاسما تراپی

 پلاسما یک گاز جزئی یونیزه شده است که از یون ها ، الکترون ها ، فوتون ها و نوتال ها (رادیکال ها و اتم ها و مولکول های هیجان زده) تشکیل شده است. این ماده چهارم ماده است ، بقیه جامد ، مایع و گاز هستند. پلاسما اتمسفري سرد ​​(CAP) در دماي اتاق و فشار اتمسفر توليد مي شود كه قرار است براي استفاده در بدن و حيوانات بي خطر باشد. روشهای استفاده از منابع CAP معمولاً به سه حالت مختلف طبقه بندی می شوند: تیمار مستقیم پلاسما (به عنوان مثال ، درمان ترشح دی الکتریک [DBD] در منطقه تخلیه) ، درمان غیر مستقیم پلاسما در منطقه پس از تخلیه (به عنوان مثال ، درمان جت پلاسما) ، و درمان پلاسما ترکیبی با مزایای ترکیبی از دو حالت درمان پلاسما فوق الذکر (به عنوان مثال ،1 درمان CAP برای غیرفعال کردن باکتریها ، 2 مورد تقویت انعقاد خون ، 3 ترویج آپوپتوز سلولهای سرطانی ، 4 و تقویت بهبود زخم 5 در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. با پیشرفت CAP ، داروهای مدرن پلاسما پدید آمده و در بسیاری از رشته ها از جمله انکولوژی ، جراحی ، گوش و حلق و بینی ، معده ، معده و معالجه پوست مورد استفاده قرار می گیرد. 
 
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :