نمونه درمان زخم دیابتی

نوع زخم بیمار: زخم ناشی از دیابت (زخم کف پا) - آقا


مراحل درمان زخم دیابتی:


روش های درمان:

  • PRP
  • کربوکسی
  • لیزر کم توان