نمونه درمان زخم سوختگی

نوع زخم بیمار: زخم ناشی از سوختگی (زخم پاشنه پا) - آقا


مراحل درمان زخم سوختگی:


روش های درمان:

  • PRP
  • پانسمان نوین
  • گرافت پرده آمنیون
 
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :