درمان زخم تصادفی دست

نوع زخم بیمار: زخم ناشی از تصادف (زخم دست) - خانم 35 ساله


مراحل درمان زخم ناشی از تصادف:


روش های درمان:

  • پانسمان نوین
  • گرافت پرده آمنیون
  • لیزر کم توان
 
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :