همه خبر ها

تست مونوفیلامنت

شنبه، 13 آذر 1400 8:56

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم پای دیابتی | بازدید: 3

تست مونوفیلامنت

...

مطالعه بیشتر
 زالو درمانی برای زخم پای دیابتی

شنبه، 13 آذر 1400 7:43

انواع پانسمان های مدرن

شنبه، 13 آذر 1400 8:52

خدمات کلینیک درمان زخم نیلسار

دوشنبه، 8 آذر 1400 10:29

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 33

خدمات کلینیک درمان زخم نیلسار

...

مطالعه بیشتر
جراحی زخم دیابتی

سه‌شنبه، 11 آبان 1400 13:37

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم پای دیابتی | بازدید: 59

جراحی زخم دیابتی

...

مطالعه بیشتر
زخم پاشنه پای دیابتی

چهارشنبه، 12 آبان 1400 10:35

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم پای دیابتی | بازدید: 56

زخم پاشنه پای دیابتی

...

مطالعه بیشتر
زخم کف پای دیابتی

سه‌شنبه، 11 آبان 1400 14:33

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم پای دیابتی | بازدید: 37

زخم کف پای دیابتی

...

مطالعه بیشتر
درمان زخم عمیق با عسل

سه‌شنبه، 11 آبان 1400 12:47

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم پای دیابتی | بازدید: 61

درمان زخم عمیق با عسل

...

مطالعه بیشتر
وکیوم تراپی زخم دست دیابتی

چهارشنبه، 12 آبان 1400 10:36

زخم پای شارکو چیست ؟

سه‌شنبه، 11 آبان 1400 11:47

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم پای دیابتی | بازدید: 69

زخم پای شارکو چیست ؟

...

مطالعه بیشتر
خدمات کلینیک درمان زخم نیلسار

دوشنبه، 29 شهريور 1400 9:37

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 104

خدمات کلینیک درمان زخم نیلسار

...

مطالعه بیشتر
پانسمان زخم بستر

دوشنبه، 8 آذر 1400 10:25

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 115

پانسمان زخم بستر

...

مطالعه بیشتر
انواع و درمان سوختگی های شایع  (اگزوز اتو مواد شیمیایی آبجوش)

شنبه، 20 شهريور 1400 12:23

انواع و درمان سوختگی های شایع  (اگزوز اتو مواد شیمیایی آبجوش)

شنبه، 20 شهريور 1400 12:23

وکیوم تراپی زخم

چهارشنبه، 10 آذر 1400 6:21

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 123

وکیوم تراپی زخم

...

مطالعه بیشتر
دبریدمان زخم سوختگی

شنبه، 20 شهريور 1400 11:44

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 124

دبریدمان زخم سوختگی

...

مطالعه بیشتر
مشاوره رایگان درمان زخم کلینیک نیلسار

دوشنبه، 8 آذر 1400 9:59

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 400

مشاوره رایگان درمان زخم کلینیک نیلسار

...

مطالعه بیشتر
پماد آلفا چیست ؟

دوشنبه، 8 آذر 1400 9:47

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 1053

پماد آلفا چیست ؟

...

مطالعه بیشتر
سوختگی درجه چهار

دوشنبه، 8 آذر 1400 9:45

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 426

سوختگی درجه چهار

...

مطالعه بیشتر
 زخم تروما چیست ؟

دوشنبه، 8 آذر 1400 9:44

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 270

زخم تروما چیست ؟

...

مطالعه بیشتر
 زخم برگر چیست؟

دوشنبه، 8 آذر 1400 9:41

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 302

زخم برگر چیست؟

...

مطالعه بیشتر
برای سوختگی چی خوبه ؟

جمعه، 25 تير 1400 17:55

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 277

برای سوختگی چی خوبه ؟

...

مطالعه بیشتر
مراقبت از زخم های مزمن

دوشنبه، 8 آذر 1400 9:38

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 244

مراقبت از زخم های مزمن

...

مطالعه بیشتر
درمان زخم های وریدی

سه‌شنبه، 9 آذر 1400 7:53

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم عروقی | بازدید: 256

درمان زخم های وریدی

...

مطالعه بیشتر
درمان زخم های شریانی

دوشنبه، 31 خرداد 1400 9:21

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم عروقی | بازدید: 308

درمان زخم های شریانی

...

مطالعه بیشتر
اثرات آنتی میکروبیال عسل

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 12:39

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 243

اثرات آنتی میکروبیال عسل

...

مطالعه بیشتر
سوختگی

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:23

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 246

سوختگی

...

مطالعه بیشتر
مقایسه وکیوم تراپی با روش های نوین در درمان زخم پای دیابتی

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 15:28

درمان فوری سوختگی در کودکان

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 12:59

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 227

درمان فوری سوختگی در کودکان

...

مطالعه بیشتر
مهمترین روش های درمان خانگی برای سوختگی

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 13:0

چگونگی مراقبت از زخم سوختگی و مدیریت آن

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 13:1

تصاویر زخم سوختگی

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 13:15

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 232

تصاویر زخم سوختگی

...

مطالعه بیشتر
روش های از بین بردن جای سوختگی با روش طبیعی

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 13:16

درمان سوختگی با عسل

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:23

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 220

درمان سوختگی با عسل

...

مطالعه بیشتر
عفونت زخم جراحی

دوشنبه، 8 آذر 1400 9:32

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 1007

عفونت زخم جراحی

...

مطالعه بیشتر
درمان زخم با وکیوم تراپی

سه‌شنبه، 9 آذر 1400 8:23

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی درمان زخم بستر | بازدید: 1544

درمان زخم با وکیوم تراپی

...

مطالعه بیشتر
زخم عروقی چیست ؟

چهارشنبه، 1 ارديبهشت 1400 11:23

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم عروقی | بازدید: 437

زخم عروقی چیست ؟

...

مطالعه بیشتر
درمان زخم بستر به روش PRP | روش انجام، مزایا و نتایج آن

چهارشنبه، 1 ارديبهشت 1400 11:46

روش های درمان زخم عفونی با طب سنتی

دوشنبه، 8 آذر 1400 9:23

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 9365

روش های درمان زخم عفونی با طب سنتی

...

مطالعه بیشتر
زخم بستر | پیشگیری و عوارض آن

يکشنبه، 15 فروردين 1400 22:21

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی درمان زخم بستر | بازدید: 346

زخم بستر | پیشگیری و عوارض آن

در صورت فشار بیش از ۳۲ میلی متر جیوه یا اصطکاک مداوم روی برجستگی های استخوانی، . فشار مداوم روی یک ناحیه از پوست، جریان طبیعی خون را متوقف می کند ، در نتیجه سلول ها در اثر نرسیدن مواد مغذی مرگ بافتی اتفاق می افتد و پوست تخریب می شود....

مطالعه بیشتر
درمان های زخم بستر

چهارشنبه، 6 اسفند 1399 9:19

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی درمان زخم بستر | بازدید: 293

درمان های زخم بستر

...

مطالعه بیشتر
انواع زخم بستر

چهارشنبه، 6 اسفند 1399 9:21

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی درمان زخم بستر | بازدید: 331

انواع زخم بستر

...

مطالعه بیشتر
مراقبت از زخم بستر در منزل

شنبه، 2 اسفند 1399 13:58

درمان زخم بستر با عمل جراحی دبریدمان

يکشنبه، 3 اسفند 1399 9:18

زخم واریس

شنبه، 2 اسفند 1399 11:30

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم عروقی | بازدید: 364

زخم واریس

...

مطالعه بیشتر
درمان های نوین زخم های وریدی

شنبه، 2 اسفند 1399 11:14

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم عروقی | بازدید: 334

درمان های نوین زخم های وریدی

...

مطالعه بیشتر
پرسش و پاسخ درباره ی زخم های عروقی

سه‌شنبه، 9 آذر 1400 7:51

چگونه زخم های وریدی را درمان کنیم ؟

سه‌شنبه، 9 آذر 1400 7:51

شست و شوی زخم سوختگی

چهارشنبه، 19 آذر 1399 11:16

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 11989

شست و شوی زخم سوختگی

...

مطالعه بیشتر
10 پماد مورد استفاده در سوختگی

چهارشنبه، 19 آذر 1399 11:12

درمان تاول سوختگی

چهارشنبه، 19 آذر 1399 11:7

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 4785

درمان تاول سوختگی

...

مطالعه بیشتر
عفونت زخم سوختگی

دوشنبه، 17 آذر 1399 10:57

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 3081

عفونت زخم سوختگی

...

مطالعه بیشتر
اقدامات اولیه در هنگام سوختگی

يکشنبه، 16 آذر 1399 11:20

اقدامات بعد از عمل قطع پای دیابتی

سه‌شنبه، 22 تير 1400 17:2

مراقبت های بعد از قطع پا در خانه

سه‌شنبه، 22 تير 1400 17:0

جراحی زخم دیابتی

چهارشنبه، 10 آذر 1400 9:17

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم پای دیابتی | بازدید: 826

جراحی زخم دیابتی

...

مطالعه بیشتر
بررسی ارتباط زخم پای دیابتی با مرگ و حمله ی قلبی

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:56

زخم ها و عفونت هایی که منجر به قطع پا می شوند

يکشنبه، 16 آذر 1399 10:58

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 954

زخم ها و عفونت هایی که منجر به قطع پا می شوند

...

مطالعه بیشتر
جلوگیری از زخم پای دیابتی

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:42

نکات کلیدی در رابطه با بهبود زخم های دیابتی

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:39

 رابطه بین دیابت و بهبود زخم ها

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:29

برای درمان زخم به چه کلینیکی مراجعه کنیم ؟

دوشنبه، 8 آذر 1400 9:5

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 612

برای درمان زخم به چه کلینیکی مراجعه کنیم ؟

...

مطالعه بیشتر
انواع نادر دیابت

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:15

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم پای دیابتی | بازدید: 754

انواع نادر دیابت

...

مطالعه بیشتر
عوارض بلند مدت و کوتاه مدت دیابت

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:12

روش های کنترل قند خون

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:8

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم پای دیابتی | بازدید: 2689

روش های کنترل قند خون

...

مطالعه بیشتر
انواع شایع دیابت و پیشگیری از آن

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:5

روش نوین درمان زخم بستر

يکشنبه، 12 مرداد 1399 11:34

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی درمان زخم بستر | بازدید: 577

روش نوین درمان زخم بستر

...

مطالعه بیشتر
روش نوین درمان زخم پای وریدی

سه‌شنبه، 9 آذر 1400 7:50

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم عروقی | بازدید: 991

روش نوین درمان زخم پای وریدی

...

مطالعه بیشتر
تاثیر پوست ماهی و امگا 3 بر سوختگی

يکشنبه، 29 تير 1399 9:49

شیوه ی جدید در تشخیص درجه سوختگی و درمان آن

يکشنبه، 12 مرداد 1399 11:32

بانداژ نوین برای پانسمان زخم ها

دوشنبه، 8 آذر 1400 9:16

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 778

بانداژ نوین برای پانسمان زخم ها

...

مطالعه بیشتر
پیشگری و مراقبت از قطع عضو در شرایط کرونا

دوشنبه، 8 آذر 1400 9:13

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 613

پیشگری و مراقبت از قطع عضو در شرایط کرونا

...

مطالعه بیشتر
پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کرونا

دوشنبه، 8 آذر 1400 9:8

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 1687

پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کرونا

...

مطالعه بیشتر
درمان سالک لشمانیوز

دوشنبه، 8 آذر 1400 8:56

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 1558

درمان سالک لشمانیوز

...

مطالعه بیشتر
بهترین و سریعترین درمان سوختگی عمیق

چهارشنبه، 25 فروردين 1400 12:52

جلوگیری از عفونت در زخم سوختگی

چهارشنبه، 25 فروردين 1400 13:7

ret

شنبه، 14 تير 1393 23:36

نوشته شده توسط: ert | aa | بازدید: 61

ret

ert...

مطالعه بیشتر