همه خبر ها

خدمات کلینیک درمان زخم نیلسار

دوشنبه، 29 شهريور 1400 9:37

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 3

خدمات کلینیک درمان زخم نیلسار

...

مطالعه بیشتر
پانسمان زخم بستر

دوشنبه، 29 شهريور 1400 9:32

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 3

پانسمان زخم بستر

...

مطالعه بیشتر
انواع و درمان سوختگی های شایع  (اگزوز اتو مواد شیمیایی آبجوش)

شنبه، 20 شهريور 1400 12:23

انواع و درمان سوختگی های شایع  (اگزوز اتو مواد شیمیایی آبجوش)

شنبه، 20 شهريور 1400 12:23

وکیوم تراپی زخم

شنبه، 20 شهريور 1400 13:57

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 18

وکیوم تراپی زخم

...

مطالعه بیشتر
دبریدمان زخم سوختگی

شنبه، 20 شهريور 1400 11:44

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 13

دبریدمان زخم سوختگی

...

مطالعه بیشتر
مشاوره رایگان درمان زخم کلینیک نیلسار

دوشنبه، 22 شهريور 1400 11:39

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 77

مشاوره رایگان درمان زخم کلینیک نیلسار

...

مطالعه بیشتر
پماد آلفا چیست ؟

چهارشنبه، 17 شهريور 1400 14:19

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 52

پماد آلفا چیست ؟

...

مطالعه بیشتر
سوختگی درجه چهار

چهارشنبه، 17 شهريور 1400 14:14

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 64

سوختگی درجه چهار

...

مطالعه بیشتر
 زخم تروما چیست ؟

جمعه، 25 تير 1400 17:36

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 126

زخم تروما چیست ؟

...

مطالعه بیشتر
 زخم برگر چیست؟

چهارشنبه، 17 شهريور 1400 13:32

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 114

زخم برگر چیست؟

...

مطالعه بیشتر
برای سوختگی چی خوبه ؟

جمعه، 25 تير 1400 17:55

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 137

برای سوختگی چی خوبه ؟

...

مطالعه بیشتر
مراقبت از زخم های مزمن

شنبه، 5 تير 1400 10:44

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 137

مراقبت از زخم های مزمن

...

مطالعه بیشتر
درمان زخم های وریدی

دوشنبه، 31 خرداد 1400 9:22

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم عروقی | بازدید: 134

درمان زخم های وریدی

...

مطالعه بیشتر
درمان زخم های شریانی

دوشنبه، 31 خرداد 1400 9:21

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم عروقی | بازدید: 156

درمان زخم های شریانی

...

مطالعه بیشتر
مکانیسم کربوکسی تراپی در زیبایی و درمان زخم های مزمن

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:25

درمان زخم ها به وسیله پانسمان های سنتی

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:26

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 179

درمان زخم ها به وسیله پانسمان های سنتی

...

مطالعه بیشتر
عملکردهای مهم عسل مدی هانی در درمان انواع زخم ها

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:27

اثرات آنتی میکروبیال عسل

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 12:39

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 173

اثرات آنتی میکروبیال عسل

...

مطالعه بیشتر
سوختگی

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:23

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 158

سوختگی

...

مطالعه بیشتر
درمان با اوزون برای درمان زخم های مزمن

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 12:32

درمان با ازن برای درمان زخم های مزمن

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 12:35

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 149

درمان با ازن برای درمان زخم های مزمن

...

مطالعه بیشتر
مقایسه وکیوم تراپی با روش های نوین در درمان زخم پای دیابتی

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 15:28

زخم بستر چیست؟ درمان خانگی زخم بستر

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 14:19

جایگزین مناسب برای پماد الیز در درمان زخم

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 14:17

تصاویر زخم بستر

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 14:17

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی درمان زخم بستر | بازدید: 162

تصاویر زخم بستر

...

مطالعه بیشتر
پیشگیری و مراحل درمان زخم بستر

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 14:18

درمان زخم بستر در منزل

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 14:19

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی درمان زخم بستر | بازدید: 163

درمان زخم بستر در منزل

...

مطالعه بیشتر
آفلودینگ زخم پای دیابتی با استفاده از TCC

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 12:33

بیماران دیابتی در ماه رمضان(روزه داری در بیماران دیابتی)

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 15:29

تسکین درد در بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 12:31

درمان عفونت زخم پای دیابتی

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:11

بهترین کلینیک درمان زخم اصفهان

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:7

تصاویر زخم پای دیابت

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:13

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم پای دیابتی | بازدید: 140

تصاویر زخم پای دیابت

...

مطالعه بیشتر
اصول مراقبت از پای دیابت

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:11

ورزش های پا در بیماران دیابتی

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:9

درمان زخم پای دیابت با عسل

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:9

مراحل ایجاد زخم پای دیابتی

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:10

درمان فوری سوختگی در کودکان

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 12:59

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 156

درمان فوری سوختگی در کودکان

...

مطالعه بیشتر
مهمترین روش های درمان خانگی برای سوختگی

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 13:0

چگونگی مراقبت از زخم سوختگی و مدیریت آن

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 13:1

تصاویر زخم سوختگی

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 13:15

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 150

تصاویر زخم سوختگی

...

مطالعه بیشتر
روش های از بین بردن جای سوختگی با روش طبیعی

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 13:16

درمان سوختگی با عسل

شنبه، 25 ارديبهشت 1400 13:23

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 150

درمان سوختگی با عسل

...

مطالعه بیشتر
تصاویر زخم واریس

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 13:21

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم عروقی | بازدید: 149

تصاویر زخم واریس

...

مطالعه بیشتر
تصاویر زخم عروقی

چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400 13:21

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم عروقی | بازدید: 160

تصاویر زخم عروقی

...

مطالعه بیشتر
عفونت زخم جراحی

چهارشنبه، 1 ارديبهشت 1400 12:1

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 673

عفونت زخم جراحی

...

مطالعه بیشتر
درمان زخم با وکیوم تراپی

چهارشنبه، 1 ارديبهشت 1400 11:22

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی درمان زخم بستر | بازدید: 1234

درمان زخم با وکیوم تراپی

...

مطالعه بیشتر
زخم عروقی چیست ؟

چهارشنبه، 1 ارديبهشت 1400 11:23

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم عروقی | بازدید: 285

زخم عروقی چیست ؟

...

مطالعه بیشتر
درمان زخم بستر به روش PRP | روش انجام، مزایا و نتایج آن

چهارشنبه، 1 ارديبهشت 1400 11:46

روش های درمان زخم عفونی با طب سنتی

چهارشنبه، 1 ارديبهشت 1400 11:59

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 4781

روش های درمان زخم عفونی با طب سنتی

...

مطالعه بیشتر
زخم بستر | پیشگیری و عوارض آن

يکشنبه، 15 فروردين 1400 22:21

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی درمان زخم بستر | بازدید: 219

زخم بستر | پیشگیری و عوارض آن

در صورت فشار بیش از ۳۲ میلی متر جیوه یا اصطکاک مداوم روی برجستگی های استخوانی، . فشار مداوم روی یک ناحیه از پوست، جریان طبیعی خون را متوقف می کند ، در نتیجه سلول ها در اثر نرسیدن مواد مغذی مرگ بافتی اتفاق می افتد و پوست تخریب می شود....

مطالعه بیشتر
درمان های زخم بستر

چهارشنبه، 6 اسفند 1399 9:19

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی درمان زخم بستر | بازدید: 186

درمان های زخم بستر

...

مطالعه بیشتر
انواع زخم بستر

چهارشنبه، 6 اسفند 1399 9:21

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی درمان زخم بستر | بازدید: 199

انواع زخم بستر

...

مطالعه بیشتر
مراقبت از زخم بستر در منزل

شنبه، 2 اسفند 1399 13:58

درمان زخم بستر با عمل جراحی دبریدمان

يکشنبه، 3 اسفند 1399 9:18

زخم واریس

شنبه، 2 اسفند 1399 11:30

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم عروقی | بازدید: 253

زخم واریس

...

مطالعه بیشتر
درمان های نوین زخم های وریدی

شنبه، 2 اسفند 1399 11:14

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم عروقی | بازدید: 218

درمان های نوین زخم های وریدی

...

مطالعه بیشتر
پرسش و پاسخ درباره ی زخم های عروقی

شنبه، 2 اسفند 1399 11:4

چگونه زخم های وریدی را درمان کنیم ؟

شنبه، 2 اسفند 1399 10:52

شست و شوی زخم سوختگی

چهارشنبه، 19 آذر 1399 11:16

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 6892

شست و شوی زخم سوختگی

...

مطالعه بیشتر
10 پماد مورد استفاده در سوختگی

چهارشنبه، 19 آذر 1399 11:12

درمان تاول سوختگی

چهارشنبه، 19 آذر 1399 11:7

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 3163

درمان تاول سوختگی

...

مطالعه بیشتر
عفونت زخم سوختگی

دوشنبه، 17 آذر 1399 10:57

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 379

عفونت زخم سوختگی

...

مطالعه بیشتر
اقدامات اولیه در هنگام سوختگی

يکشنبه، 16 آذر 1399 11:20

اقدامات بعد از عمل قطع پای دیابتی

سه‌شنبه، 22 تير 1400 17:2

مراقبت های بعد از قطع پا در خانه

سه‌شنبه، 22 تير 1400 17:0

ریکاوری بعد از قطع پای دیابتی

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:58

بررسی ارتباط زخم پای دیابتی با مرگ و حمله ی قلبی

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:56

زخم ها و عفونت هایی که منجر به قطع پا می شوند

يکشنبه، 16 آذر 1399 10:58

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 687

زخم ها و عفونت هایی که منجر به قطع پا می شوند

...

مطالعه بیشتر
جلوگیری از زخم پای دیابتی

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:42

نکات کلیدی در رابطه با بهبود زخم های دیابتی

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:39

 رابطه بین دیابت و بهبود زخم ها

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:29

برای درمان زخم به چه کلینیکی مراجعه کنیم ؟

چهارشنبه، 25 فروردين 1400 11:41

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 448

برای درمان زخم به چه کلینیکی مراجعه کنیم ؟

...

مطالعه بیشتر
انواع زخم دیابتی و درمان آن ها

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:17

انواع نادر دیابت

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:15

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم پای دیابتی | بازدید: 599

انواع نادر دیابت

...

مطالعه بیشتر
عوارض بلند مدت و کوتاه مدت دیابت

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:12

روش های کنترل قند خون

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:8

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم پای دیابتی | بازدید: 2321

روش های کنترل قند خون

...

مطالعه بیشتر
انواع شایع دیابت و پیشگیری از آن

سه‌شنبه، 22 تير 1400 16:5

روش نوین درمان زخم بستر

يکشنبه، 12 مرداد 1399 11:34

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی درمان زخم بستر | بازدید: 444

روش نوین درمان زخم بستر

...

مطالعه بیشتر
روش نوین درمان زخم پای وریدی

يکشنبه، 16 آذر 1399 9:21

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم عروقی | بازدید: 797

روش نوین درمان زخم پای وریدی

...

مطالعه بیشتر
تاثیر پوست ماهی و امگا 3 بر سوختگی

يکشنبه، 29 تير 1399 9:49

شیوه ی جدید در تشخیص درجه سوختگی و درمان آن

يکشنبه، 12 مرداد 1399 11:32

بانداژ نوین برای پانسمان زخم ها

يکشنبه، 12 مرداد 1399 11:27

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 613

بانداژ نوین برای پانسمان زخم ها

...

مطالعه بیشتر
پیشگری و مراقبت از قطع عضو در شرایط کرونا

يکشنبه، 16 آذر 1399 10:12

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 493

پیشگری و مراقبت از قطع عضو در شرایط کرونا

...

مطالعه بیشتر
پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کرونا

يکشنبه، 16 آذر 1399 10:7

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 1504

پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کرونا

...

مطالعه بیشتر
زخم پای دیابتی و درمانها

سه‌شنبه، 22 تير 1400 15:58

درمان اولیه زخم پای دیابتی

دوشنبه، 21 تير 1400 16:23

درمان سالک لشمانیوز

چهارشنبه، 25 فروردين 1400 12:40

نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات | بازدید: 1354

درمان سالک لشمانیوز

...

مطالعه بیشتر
بهترین و سریعترین درمان سوختگی عمیق

چهارشنبه، 25 فروردين 1400 12:52

چگونه بیماران زخم دیابتی را درمان می کنیم

سه‌شنبه، 22 تير 1400 15:51

جلوگیری از عفونت در زخم سوختگی

چهارشنبه، 25 فروردين 1400 13:7

بهترین درمان زخم پای دیابتی

دوشنبه، 21 تير 1400 16:58

ret

شنبه، 14 تير 1393 23:36

نوشته شده توسط: ert | aa | بازدید: 35

ret

ert...

مطالعه بیشتر