اخذ مشاوره درمانی و نوبت آنلاین

در صورت نیاز به مشاوره اورژانسی فرم مربوطه را در سامانه ی بقراط  تکمیل و بعد از پرداخت هزینه مشاوره با ارسال درخواست میتوانید از کارشناسان مرکز نیلسار کمک بگیرید .