چگونگی مراقبت از زخم سوختگی و مدیریت آن

 مراقبت پزشکی در سوختگی

هدف از مراقبت های پزشکی در سوختگی جلوگیری از عفونت، برداشتن بافت مرده و گرافت در روش جراحی برای کاهش خطر عفونت و طول مدت نقاحت در بیمارستان می باشد.

سوختگی  چیست؟

سوختگی یکی از شایع ترین صدمات خانگی به ویژه در کودکان است. اصطلاح سوختگی به معنی سوزش در اثر آسیب بافت می باشد. درجه سوختگی با آسیب شدید پوست مشخص می شود که باعث می شود سلولهای آسیسب دیده( در اثر سوختگی )ازبین بروند.
بیشتر مردم می توانند در سوختگی های سطحی بدون عواقب جدی بسته به علامت و درجه آسیب بهبود یابند. سوختگی های وسیع و عمیق نیاز به مراقبت های اورژانسی فوری برای جلوگیری از عوارض و مرگ دارند.

درجه بندی زخم های سوختگی

سه درجه سوختگی وجود دارد.درجه یک، درجه دو و درجه سه. هر درجه بسته به شدت آسیب به پوست است.
درجه ی اول که جزئی ترین و درجه سوم شامل شدیدترین آسیب می باشد.
درجه اول سوختگی: قرمزی – بدون تاول پوستی
درجه دوم سوختگی: تاول و ضخیم شدن پوست
درجه سوم سوختگی: ضخامت گسترده با ظاهر سفید و چربی
همچنین سوختگی درجه ی چهار هم وجود دارد. این سوختگی شامل تمام علائم سوختگی درجه سوم می شود و غیر از پوست به تاندون ها و استخوان نیز گسترش می یابد.

علت های سوختگی

سوختگی علت هایی دارد از جمله:
  •  سوختن با مایعات و گرم و جوش
  •  سوختگی های شیمیایی
  •  سوختگی های الکتریکی
  •   آتش سوزی در مسابقات
نوع سوختگی براساس علت آن نیست.
برای مثال: سوختگی می تواند باعث هر سه نوع شود. بسته به اینکه مایع گرم چقدر بوده و چقدر در تماس با پوست بوده سوختگی متفاوت می باشد.
 سوختگی های شیمیایی و الکتریکی، مراقبت پزشکی فوری را نیاز دارند زیرا می توانند در داخل بدن تاثیر بگذارنند، حتی اگر آسیب پوستی ندیده باشد.

عوارض جانبی

در مقایسه با سوختگی های درجه اول و دوم، سوختگی های درجه سوم بیشترین عوارض را دارند، مانند عفونت، از دست دادن خون و شوک که اغلب منجر به مرگ می شود.
در عین حال، همه سوختگی ها خطر ابتلا به عفونت ها را افزایش می دهند زیرا باکتری ها می توانند وارد پوست آسیب دیده شوند.