نمونه درمان زخم تصادفی سر

درمان زخم سر تصادفی

روش های درمان:

  • پانسمان نوین
  • گرافت پرده آمنیون
  • لیزر کم توان
نمونه درمان زخم تصادفی سر فاز1 4-2-1-300x300